StyleHint

StyleHint | ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xét rằng
StyleHint (“Dịch Vụ”) là một dịch vụ do Fast Retailing Co., Ltd. (“FR”) điều hành, cho phép mọi người tự do đăng trang phục của mình, xem trang phục của người khác, đăng nhận xét và chia sẻ nội dung. Dịch Vụ vượt ra ngoài ranh giới của các Thương hiệu thuộc FR Group và nhằm mục đích cho phép các cá nhân chia sẻ niềm vui khi mặc những bộ quần áo tuyệt vời.

Điều Khoản Sử Dụng này (“Điều Khoản Sử Dụng”) phác thảo các quy tắc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ. Đảm bảo rằng bạn đã đọc, hiểu và hiểu đầy đủ Điều Khoản Sử Dụng này trước khi sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách nhấp vào “đồng ý” trong quá trình đăng ký và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn, người dùng (“(những) Người Dùng”), sẽ được coi là đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này. Trước khi sử dụng Dịch Vụ, Người Dùng phải tuân thủ và làm theo quy trình đăng ký cần thiết cho Dịch Vụ theo các thủ tục được FR nêu riêng.

Điều 1 Chi Tiết và Thông Số Kỹ Thuật của Dịch Vụ

 1. FR cung cấp Dịch vụ, cho phép Người Dùng gửi hoặc đăng ảnh chụp (“Ảnh”) mô tả họ tạo kiểu và mặc quần áo và sản phẩm phối hợp (“Sản Phẩm”) được bán bởi FR và các công ty thuộc FR Group (“FR Group”) cùng với những mô tả của nó. Các quốc gia hiện có Dịch Vụ được liệt kê riêng.
 2. Người Dùng được yêu cầu chọn chính xác quốc gia cư trú của họ để sử dụng Dịch Vụ theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Điều tương tự cũng sẽ áp dụng nếu Người Dùng thay đổi quốc gia cư trú của Người Dùng.
 3. Người Dùng có trách nhiệm luôn cập nhật thông tin đăng ký của Người Dùng.

Điều 2 Nội Quy Đăng Bài

Người Dùng không được gửi hoặc đăng hình ảnh, mô tả và bất kỳ nội dung nào chứa bất kỳ nội dung nào sau đây.

 1. Nội dung vi phạm pháp luật và các quy định, pháp lệnh, thông báo, hướng dẫn... do cơ quan hành chính ban hành.
 2. Nội dung dẫn đến hoặc hỗ trợ hoạt động tội phạm hoặc hoạt động nguy hiểm nghiêm trọng.
 3. Nội dung phỉ báng đối với FR Group hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả những Người Dùng khác).
 4. Nội dung gây tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của FR Group hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 5. Nội dung cản trở hoạt động kinh doanh của FR Group hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bất kể bằng phương thức nào.
 6. Nội dung chứa hình ảnh hoặc mô tả mang tính phân biệt đối xử.
 7. Nội dung chứa hình ảnh hoặc mô tả gây khó chịu, thô tục, tục tĩu, tục tĩu, phân biệt chủng tộc, bạo lực hoặc khêu gợi tình dục.
 8. Nội dung nhằm mục đích vận động bầu cử sơ bộ, vận động bầu cử hoặc các hoạt động tương tự.
 9. Nội dung được coi là có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên.
 10. Nội dung bị coi là không đứng đắn, khiêu dâm trẻ em, lạm dụng trẻ em, v.v.
 11. Nội dung giả mạo.
 12. Nội dung vi phạm nguyên tắc, đạo đức hoặc chính sách công cộng.
 13. Nội dung vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của FR Group hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 14. Nội dung chứa thông tin cá nhân hoặc thông tin có thể xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, URL hoặc bất kỳ thông tin nào khác.
 15. Nội dung được tạo ra cho các tuyên bố chính trị hoặc tôn giáo cụ thể.
 16. Nội dung cấu thành hoạt động kinh doanh, hoạt động tiếp thị.
 17. Nội dung không liên quan đến Sản Phẩm là chủ đề của bài đăng.
 18. Nội dung cản trở hoạt động trơn tru của Dịch Vụ.
 19. Nội dung bị cấm đăng do tuổi tác hoặc các hạn chế khác theo luật và quy định của quốc gia hoặc khu vực mà Người Dùng cư trú.
 20. Theo bản chất của Dịch Vụ, nội dung và bài đăng của Ảnh không mô tả phong cách và cách mặc quần áo phối hợp và Sản Phẩm cùng với các mô tả của nó.
 21. Nội dung khác được FR cho là không phù hợp.

Điều 3 Các Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Người Dùng bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây.

 1. Đăng phần mềm độc hại truy cập trái phép vào hệ thống cung cấp Dịch Vụ (“Hệ Thống”).
 2. Các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến Dịch Vụ do FR Group cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ).
 3. Việc sử dụng nội dung do Người Dùng khác đăng cho các mục đích trái phép.
 4. Các hành vi khác mà FR Group cho là không phù hợp.

Điều 4 Xử Lý Vi Phạm

Trong trường hợp Người Dùng vi phạm quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, FR có thể thực hiện một hoặc tất cả các hành động được nêu bên dưới. FR không có trách nhiệm pháp lý gây ra bởi vi phạm này. Bất kể những điều đã nói ở trên, FR không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hành động nào.

 1. Xóa tin đăng vi phạm.
 2. Xóa toàn bộ hoặc một phần nội dung đã đăng của người vi phạm.
 3. Xóa những người vi phạm khỏi nền tảng.
 4. Bất kỳ hành động nào khác mà FR Group cho là cần thiết.

Điều 5 Sử Dụng Hình Ảnh Đã Đăng

Người Dùng thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách đăng Ảnh hoặc bài đăng, Người Dùng trao cho FR và các công ty con và chi nhánh của FR trong và ngoài Nhật Bản (như được liệt kê trên trang web (www.fastretailing.com)) quyền và sự cho phép sao chép, in lại, tham khảo, thay đổi và /hoặc chỉnh sửa, truyền công khai hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào đối với Ảnh đã đăng và bài đăng theo quyết định riêng của mình ở tất cả các quốc gia và khu vực miễn phí mà không cần thông báo trước cho Người Dùng đã đăng bài được đề cập.

Ngoài ra, Người Dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ bản quyền, quyền hình ảnh, quyền công khai và/hoặc bất kỳ quyền nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào đã đăng. Người Dùng theo đây đảm bảo rằng Người Dùng sở hữu bất kỳ và tất cả các quyền liên quan đến nội dung được đăng, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sao chép, quyền truyền tải công khai, quyền chuyển nhượng, quyền cho mượn, quyền điều chỉnh và bất kỳ và tất cả các quyền khác như được quy định trong bản quyền pháp luật. Người Dùng có thể kết thúc giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa Bài đăng của mình hoặc hủy đăng ký. Tuy nhiên, các bài đăng mà FR không thể xóa về mặt vật lý hoặc kỹ thuật có thể tiếp tục xuất hiện, chẳng hạn như trong trường hợp bạn đã chia sẻ chúng với người khác và họ đã không xóa chúng hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

Điều 6 Thông Tin Cá Nhân

Điều 7 Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân

Khi một bài đăng thu hút khiếu nại liên quan đến việc vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc khi nhận được yêu cầu theo các thủ tục do pháp luật quy định, FR có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người Dùng đã đăng bài được đề cập theo các thủ tục được quy định bởi pháp luật hiện hành.

Điều 8 Trách Nhiệm của Người Dùng

Trong trường hợp FR hoặc bên thứ ba phải chịu thiệt hại do Người Dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng, Người Dùng phải chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường và giữ cho FR hoặc bên thứ ba không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại và/hoặc thiệt hại nào. FR sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba đối với Người Dùng liên quan đến hoặc liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ.

Điều 9 Bồi Thường

FR có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần thông số kỹ thuật của Dịch Vụ mà không cần thông báo trước cho Người Dùng. FR sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Người Dùng phải chịu do việc sử dụng Dịch Vụ, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch Vụ hoặc thay đổi thông số kỹ thuật của Dịch Vụ. Các bài đăng sẽ được thực hiện với trách nhiệm pháp lý và rủi ro duy nhất của Người Dùng và FR sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp, độ tin cậy hoặc sự không vi phạm của nội dung đã đăng. FR không đảm bảo bất kỳ điều gì liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm cả việc Dịch Vụ được tạo ra cho mục đích cụ thể hoặc tương thích với bất kỳ thiết bị nào, liên quan đến bất kỳ chức năng, độ chính xác, hiệu quả hoặc giá trị sản phẩm dự kiến nào, cũng như không có trục trặc nào xảy ra. FR sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp Người Dùng chịu thiệt hại do việc sử dụng Dịch Vụ.

Điều 10 Hủy Đăng Ký

Người Dùng có thể hủy đăng ký theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

 1. Người Dùng có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các thủ tục do FR cung cấp. Trong mọi trường hợp, FR sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào do sự chậm trễ của quy trình cần thiết cho đến khi hoàn tất thành công việc hủy đăng ký.
 2. FR sẽ ngừng xuất bản nội dung đã đăng bởi Người Dùng đã hủy đăng ký theo điều khoản này.
 3. Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng, sau khi hoàn tất quy trình hủy đăng ký, quyền nhận các dịch vụ được cung cấp liên quan đến Dịch Vụ, quyền nhận thông tin qua e-mail, quyền tham gia các chiến dịch, khảo sát và tất cả các quyền khác và các cơ hội liên quan đến Dịch Vụ có thể bị vô hiệu.

Điều 11 Đình Chỉ hoặc Chấm Dứt Dịch Vụ

FR có thể, trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch Vụ mà không cần thông báo trước cho Người Dùng.

 1. Để bảo trì hệ thống.
 2. Khi Dịch Vụ không khả dụng do thiên tai hoặc các sự kiện và lý do bất khả kháng khác.
 3. Khi gặp sự cố nghẽn Hệ Thống hoặc khi Hệ Thống gặp sự cố.
 4. Các trường hợp khác mà FR cho là cần thiết.

Điều 12 Liên Hệ

Đối với các thắc mắc và khiếu nại về Điều Khoản Sử Dụng này và Dịch Vụ, hãy liên hệ với các đầu mối liên lạc được liệt kê tại Phụ Lục một cách tương ứng.

Điều 13 Chuyển Nhượng

Điều Khoản Sử Dụng này cũng như bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo đó, toàn bộ hoặc một phần, sẽ không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng được.

Điều 14. Tính Toàn Vẹn

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các quy định này được tòa án có thẩm quyền phán quyết là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì việc không thể thi hành hoặc không hợp lệ đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm cả việc diễn giải và áp dụng chúng theo bất kỳ cách nào cũng như không thể hiện Điều Khoản Sử Dụng này không thể thi hành hoặc không hợp lệ nói chung.

Điều 15 Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

FR có thể thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Mọi thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được coi là có hiệu lực thi hành khi chúng được công bố trên trang web này. Việc sử dụng Dịch Vụ sau những thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ cấu thành sự đồng ý của Người Dùng đối với Điều Khoản Sử Dụng đã thay đổi.

Điều 16 Trọng Tài

Tất cả các tranh chấp, tranh cãi hoặc khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này giữa Người Dùng và FR sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài theo Quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản. Địa điểm phân xử sẽ là thành phố Tokyo hoặc thành phố New York theo lựa chọn của Người Dùng. Trọng tài sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Nhật Bản.

Điều 17 Ngôn Ngữ

Điều Khoản Sử Dụng này được lập bằng tiếng Nhật. Trong trường hợp bất kỳ bản dịch nào của Điều Khoản Sử Dụng này mâu thuẫn với bản gốc tiếng Nhật, thì bản tiếng Nhật sẽ được ưu tiên sử dụng.

Hiệu lực: 22 tháng 6 năm 2020

(Phụ Lục)

Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn chấp nhận sử dụng cookie để đảm bảo việc sử dụng trang web của chúng tôi tốt nhất có thể. Tìm hiểu thêm