StyleHint

StyleHint | Chính sách bảo mật

StyleHint (sau đây gọi là "FR") và các công ty con và chi nhánh của nó (sau đây gọi là "FR Group" cùng với FR) cho phép mọi người tự do đăng tải phong cách ăn mặc của mình và cho phép mọi người trên khắp thế giới có thể xem, bình luận và chia sẻ phong cách ăn mặc của họ, vượt ra ngoài khuôn khổ của các thương hiệu may mặc do FR phát triển, nhằm giúp mọi người trên khắp thế giới trải nghiệm niềm vui, hạnh phúc và hài lòng khi sử dụng quần áo.

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là "Chính Sách") mô tả chính sách của FR về việc xử lý thông tin bao gồm thông tin cá nhân của người đăng và người xem (sau đây gọi là "người dùng") của Dịch Vụ mà FR có được thông qua Dịch Vụ (sau đây gọi là "Thông Tin Cá Nhân"). Chính Sách này áp dụng cho tất cả người dùng. Đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách nhấp vào nút Đồng Ý tại thời điểm đăng ký dịch vụ này hoặc sử dụng Dịch Vụ, người dùng sẽ được coi là đã đồng ý với Chính Sách này.

Điều 1 (Các Định Nghĩa)

"Thông Tin Cá Nhân" là thông tin cá nhân được bảo vệ theo bất kỳ luật bảo vệ dữ liệu nào, chẳng hạn như Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và Quy Định Bảo Vệ Dữ Liệu Chung của EU (Quy Định 2016/679), Đạo Luật về Quyền Riêng Tư Của Người Tiêu Dùng California, và các luật bảo vệ dữ liệu khác.

“Chủ Dữ Liệu” đề cập đến một cá nhân là chủ thể của Thông Tin Cá Nhân.

Điều 2 (Thu Thập Thông Tin Cá Nhân)

FR Group sẽ thu thập Thông Tin Cá nhân một cách hợp pháp và phù hợp. Khi có được Thông Tin Cá Nhân, mục đích sử dụng và bất kỳ người dùng chung nào sẽ được chỉ định rõ ràng để Thông Tin Cá Nhân có thể được cung cấp theo quyết định của Chủ Dữ Liệu. Các mục Thông Tin Cá Nhân mà FR Group thu thập sẽ được giới hạn trong phạm vi cần thiết hợp lý theo mục đích của việc thu thập đó. Ngoài ra, trong trường hợp việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi mục đích sử dụng được chỉ định trước đó, Công Ty sẽ thông báo cho từng Chủ Dữ Liệu mục đích sử dụng mới và có được chấp thuận cho mục đích sử dụng mới.

Thông Tin Cá Nhân phải được cung cấp bởi Chủ Dữ Liệu, sẽ được hiển thị tại thời điểm thu thập (chẳng hạn như trong mỗi biểu mẫu nhập). Trong trường hợp Chủ Dữ Liệu từ chối cung cấp Thông Tin Cá Nhân cần thiết, tất cả hoặc một phần Dịch Vụ của FR Group có thể không cung cấp được.

Điều 3 (Các Hạng Mục Được Thu Thập, Mục Đích Sử Dụng Và Cơ Sở Pháp Lý Để Xử Lý Thông Tin Cá Nhân)

Các hạng mục và mục đích sử dụng Thông Tin Cá Nhân mà FR Group có thể yêu cầu theo điều khoản trước sẽ được quy định trong bảng sau. Ngoài ra, cơ sở pháp lý để FR Group xử lý Thông Tin Cá Nhân sẽ được nêu trong bảng sau, ngoài việc dựa trên sự đồng ý của Chủ Dữ Liệu. Chủ Dữ Liệu có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút lại sự đồng ý đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Thông Tin Cá Nhân trước thời điểm rút lại sự đồng ý.

Hạng mục thông tin cá nhân có thể thu được Phương thức thu thập Mục đích sử dụng Cơ sở pháp lý để xử lý
 • ① Thông tin người dùng cung cấp trực tiếp cho FR
  1. người dùng, mật khẩu, biểu tượng và thông tin tài khoản khác
  2. Giới tính, chiều cao và thông tin hồ sơ khác
  3. Ảnh, nhận xét và nội dung khác do người dùng đăng lên Dịch Vụ
 • ② Thông tin về người dùng sử dụng Dịch Vụ
  1. Vị trí ảnh, ngày tạo tệp và dữ liệu khác có trong nội dung trên
  2. Tìm kiếm các từ khóa, hành động trên các bức ảnh đã đăng (ví dụ: nhấp vào, mục yêu thích, đăng ký mục yêu thích hoặc chia sẻ với người khác)
 • ③ Thông tin liên quan đến thiết bị đầu cuối giao tiếp thông tin được sử dụng bởi người dùng
  1. Số nhận dạng duy nhất (ví dụ: IDFA・UUID)
  2. Thông tin về đặc điểm, vận hành, cài đặt, tín hiệu, kết nối mạng, v.v.
  3. Dữ liệu cookie(*
 • ④ Thông tin khác có thể thu được bằng cách sử dụng công nghệ tiêu chuẩn trên Internet với mục đích sử dụng cho công việc phân tích, chẳng hạn như xu hướng của người dùng.
Trực tiếp từ người dùng
 1. Cung cấp, vận hành, quản lý, phân tích và cải tiến Dịch Vụ
 2. Nâng cao tính bảo mật của Dịch Vụ
 3. Giao tiếp cá nhân như đề xuất cho người dùng
 4. Trình bày thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch của FR Group, v.v.
 5. Hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông trực tuyến, TVCM, tạp chí, v.v.
 6. Hoạt động quảng cáo trên các trang web, ứng dụng, tài khoản SNS chính thức và các đối tượng khác do FR Group điều hành, tài liệu quảng cáo không kê đơn, bảng hiệu kỹ thuật số và tờ rơi
 7. Quan hệ nhà đầu tư và các hoạt động quan hệ công chúng khác
 8. Trả lời các câu hỏi của người dùng
 9. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 1. Để thực hiện các thỏa thuận với người dùng về việc sử dụng Dịch Vụ
 2. Vì lợi nhuận hợp pháp (cải thiện chất lượng dịch vụ này, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và các hoạt động tiếp thị khác nhau)

Điều 4 (Biện Pháp Quản Lý An Toàn)

FR Group nỗ lực để đảm bảo rằng Thông Tin Cá Nhân được lưu giữ chính xác và cập nhật, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết và phù hợp để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân khỏi rò rỉ, mất mát, phá hủy, hư hỏng, giả mạo và truy cập trái phép.

Điều 5 (Thời Gian Lưu Giữ Thông Tin Cá Nhân)

 1. FR Group sẽ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích sử dụng hoặc trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật và quy định.
 2. Trong trường hợp người dùng không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, FR sẽ xóa Thông Tin Cá Nhân của người dùng đó mà FR sở hữu hoặc kiểm soát mà không chậm trễ theo luật pháp và quy định bất kể các quy định của Khoản 1.
 3. Nếu người dùng yêu cầu xóa, FR sẽ xóa Thông Tin Cá Nhân của người dùng mà họ sở hữu hoặc kiểm soát ở định dạng và trên phương tiện do người dùng chỉ định một cách hợp lý ngay lập tức bất kể các quy định của Điều 1.
 4. FR sẽ xóa mọi tài khoản không hoạt động và Thông Tin Cá Nhân liên quan đến tài khoản đó sau hai năm kể từ ngày sử dụng cuối cùng.
 5. Ngay cả khi Thông Tin Cá Nhân của người dùng bị xóa, FR có thể tiếp tục lưu giữ dữ liệu thống kê không thuộc danh mục Thông Tin Cá Nhân hoặc được tạo từ Thông Tin Cá Nhân của người dùng đó theo cách đảm bảo an ninh hợp lý trong giới hạn cần thiết tối thiểu cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như phân tích.

Điều 6 (Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân cho Bên Thứ Ba)

FR Group sẽ không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

 1. Được sự đồng ý của Chủ Dữ Liệu
 2. Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản và rất khó để có được sự đồng ý của Chủ Dữ Liệu
 3. Các trường hợp trong đó việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân là đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy việc nuôi dạy trẻ em lành mạnh và khó có được sự đồng ý của Chủ Dữ Liệu
 4. Các trường hợp cần hợp tác với chính phủ hoặc tổ chức công cộng hoặc người được chỉ định để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và trong đó việc nhận được sự đồng ý của Chủ Dữ Liệu có khả năng cản trở việc thực hiện các công việc nói trên
 5. Trong trường hợp tất cả hoặc một phần việc xử lý Thông Tin Cá Nhân được ủy thác cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục Đích Sử Dụng, theo quy định tại Điều 7.
 6. Các trường hợp Thông Tin Cá Nhân được chuyển giao liên quan đến kế thừa kinh doanh, do sáp nhập hoặc các lý do khác
 7. Trong trường hợp tiến hành sử dụng chung được quy định tại Điều 8 bằng cách thông báo trước cho Chủ Dữ Liệu về việc sử dụng chung, các mục Thông Tin Cá Nhân sẽ được chia sẻ, phạm vi người được chia sẻ, mục đích sử dụng của người dùng, và tên hoặc chức danh của người chịu trách nhiệm quản lý Thông Tin Cá Nhân hoặc bằng cách làm cho Chủ Dữ Liệu có thể dễ dàng truy cập thông tin nói trên.
 8. Các trường hợp khác được pháp luật cho phép.

Điều 7 (Ủy Thác)

FR Group có thể ủy thác việc xử lý Thông Tin Cá Nhân, toàn bộ hoặc một phần, cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục Đích Sử Dụng như được nêu trong Điều 3 của Hợp Đồng này. FR Group sẽ chọn một người sẽ xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách thích hợp dựa trên các biện pháp kiểm soát an ninh do bên thứ ba nói trên thực hiện. Trong hợp đồng thuê ngoài, FR Group sẽ quy định phù hợp các vấn đề liên quan đến việc xử lý Thông Tin Cá Nhân, chẳng hạn như quản lý an toàn, bảo mật và các điều kiện để ủy thác lại. FR Group sẽ theo dõi việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bên thứ ba và sẽ thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp.

Điều 8 (Sử Dụng Chung / Chia Sẻ Quyền Sử Dụng)

FR Group tiến hành kinh doanh theo phương thức phù hợp. Do đó, FR Group có thể cùng sử dụng Thông Tin Cá Nhân được quy định tại Điều 3 với các công ty thuộc FR Group trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục Đích Sử Dụng đã quy định. Ngoài ra, các công ty thuộc FR Group sẽ chịu trách nhiệm xử lý Thông Tin Cá Nhân trong trường hợp sử dụng chung như vậy, dưới sự giám sát của Người giám sát quản lý thông tin (Giám đốc An ninh của FAST RETAILING CO., LTD.) của FR Group.

Điều 9 (Chuyển Dữ Liệu Qua Biên Giới)

Về nguyên tắc, FR Group có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân ra nước ngoài với sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu hoặc trong phạm vi cần thiết để đạt được Mục đích sử dụng quy định tại Điều 3, nếu được pháp luật cho phép. Khi chuyển Thông tin cá nhân ra nước ngoài, FR Group sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ được quy định trong luật và các quy định liên quan đến việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân. Đồng thời, FR Group sẽ đảm bảo một hệ thống trong đó các công ty nước ngoài được chuyển giao Thông Tin Cá Nhân sẽ thực hiện các biện pháp tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, bao gồm Đạo Luật Nhật Bản về Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân. Việc chuyển Thông Tin Cá Nhân sang các nước thứ ba không phải là Nhật Bản và EU (không bao gồm các quốc gia và khu vực đã được chứng nhận đầy đủ) sẽ được thực hiện bằng cách ký kết hợp đồng dựa trên Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (Các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn) do Ủy Ban Châu Âu quy định. Để biết thêm thông tin về chuyển thông tin xuyên biên giới, vui lòng liên hệ với bộ phận giải đáp thắc mắc như quy định tại Điều 11.

Điều 10 (Quyền của Chủ Dữ Liệu)

 1. Chủ Dữ Liệu có các quyền sau đối với Thông Tin Cá Nhân của họ.
  1. Quyền truy cập
   Chủ Dữ Liệu có thể yêu cầu một bản sao Thông Tin Cá Nhân của chính mình và có thể xác nhận liệu Thông Tin Cá Nhân có được FR Group xử lý một cách hợp pháp và phù hợp theo luật pháp và quy định hay không.
  2. Quyền sửa hoặc xóa
   Chủ Dữ Liệu có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác khỏi Thông Tin Cá Nhân của mình. Trong trường hợp này, FR Group có thể xác nhận tính xác thực của Thông Tin Cá Nhân mới do Chủ Dữ Liệu cung cấp.
  3. Quyền hạn chế xử lý Thông Tin Cá Nhân
   Chủ Dữ Liệu có thể hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của chính mình trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
   1. Trong trường hợp Chủ Dữ Liệu phản đối tính chính xác của Thông Tin Cá Nhân của họ. Trong trường hợp này, việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó của FR Group bị giới hạn trong khoảng thời gian mà độ chính xác đó có thể được xác minh.
   2. Khi FR Group xử lý Thông Tin Cá Nhân một cách bất hợp pháp và Chủ Dữ Liệu phản đối việc xóa Thông Tin Cá Nhân và thay vào đó yêu cầu các hạn chế đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân.
   3. Khi FR Group không yêu cầu xử lý Thông Tin Cá Nhân theo Mục Đích Sử Dụng, nhưng Chủ Dữ Liệu cần tham gia vào vụ kiện tụng; chẳng hạn như để đưa ra một yêu cầu bồi thường hoặc bảo vệ chống lại một yêu cầu bồi thường.
   4. Nếu Chủ Dữ Liệu phản đối việc xử lý Thông Tin Cá Nhân dựa trên lợi ích hợp pháp của FR Group và lợi ích hợp pháp của Chủ Dữ Liệu lớn hơn lợi ích hợp pháp của FR Group
  4. Quyền được lãng quên
   Chủ thể dữ liệu có thể yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân khi Thông Tin Cá Nhân không còn cần thiết theo Mục Đích Sử Dụng hoặc khi Chủ Dữ Liệu rút lại sự đồng ý của mình. Tuy nhiên, Thông Tin Cá Nhân có thể cần được lưu giữ liên tục theo yêu cầu của pháp luật hoặc vì lợi ích hợp pháp.
  5. Quyền di chuyển dữ liệu
   Chủ Dữ Liệu có thể nhận Thông Tin Cá Nhân của mình ở dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy. Ngoài ra, nếu việc xử lý Thông Tin Cá Nhân đó trong FR Group dựa trên sự đồng ý hoặc hợp đồng với Chủ Dữ Liệu và được thực hiện bằng phương tiện tự động, thì có thể yêu cầu chuyển Thông Tin Cá Nhân của Chủ Dữ Liệu cho bên thứ ba.
  6. Quyền không nhận xử lý tự động, bao gồm lập hồ sơ
   Chủ Dữ Liệu có thể yêu cầu không phải tuân theo quyết định chỉ dựa trên quy trình tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ có tác động pháp lý hoặc tác động đáng kể khác. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng khi cần thực hiện hoặc thực hiện hợp đồng giữa Chủ Dữ Liệu và từng Công ty thuộc FR Group hoặc khi nó dựa trên sự đồng ý rõ ràng của Chủ Dữ Liệu.
  7. Quyền phản đối
   Ngay cả khi việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của Chủ Dữ Liệu dựa trên lợi ích hợp pháp của FR Group, tùy thuộc vào hoàn cảnh của Chủ Dữ Liệu, Chủ Dữ Liệu có thể phản đối phương pháp xử lý. Ngoài ra, Chủ Dữ Liệu có thể phản đối việc xử lý Thông Tin Cá Nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm lập hồ sơ trong phạm vi liên quan đến tiếp thị trực tiếp đó) bất cứ lúc nào.
  8. Quyền rút lại sự đồng ý
   Chủ thể dữ liệu có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân bất kỳ lúc nào. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Thông Tin Cá Nhân trước khi Chủ Dữ Liệu rút lại sự đồng ý.
  9. Quyền nộp đơn khiếu nại với giám đốc
   Chủ Dữ Liệu có thể gửi khiếu nại tới Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu ở quốc gia có thẩm quyền đối với nơi cư trú của Chủ Dữ Liệu, nơi làm việc của Chủ Dữ Liệu hoặc nơi xảy ra vi phạm, về các vấn đề liên quan đến việc xử lý Thông Tin Cá Nhân. FR Group mong muốn có cơ hội phản hồi trước khi Chủ Dữ Liệu liên hệ với cơ quan quản lý, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có thể liên hệ trước với đầu mối liên hệ được nêu trong Điều 11. FR Group sẽ phản hồi thích hợp các khiếu nại của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 11 (Liên Hệ)

Đối với các thắc mắc và khiếu nại về Chính Sách này và Dịch Vụ, hãy liên hệ với các đầu mối liên lạc được liệt kê riêng.

Điều 12 (Sử dụng Google Analytics)

Điều 13 (Quyền Riêng Tư của California)

Điều 14 (Sửa Đổi Chính Sách Này)

FR Group sẽ nỗ lực cải thiện chính sách này để đáp ứng những thay đổi về luật pháp và quy định, chuẩn mực xã hội và nhu cầu kinh doanh. Đối với các sửa đổi quan trọng đối với Chính Sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng bằng cách đăng chúng trên trang web của FAST RETAILING Co., Ltd., các cửa hàng trực tuyến do từng công ty thuộc FR Group điều hành hoặc bằng các phương pháp khác mà FR Group cho là phù hợp. Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực khi FR Group thông báo cho Chủ Dữ Liệu.

Hiệu lực: 22 tháng 6 năm 2020

(Phụ Lục)

Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn chấp nhận sử dụng cookie để đảm bảo việc sử dụng trang web của chúng tôi tốt nhất có thể. Tìm hiểu thêm